Do grona klientów zaliczają się również:

 • Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • „Echa Przeszłości” – Czasopismo Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM w Olsztynie (Referencje)
 • Instytut Rozrodu i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie (Referencje)
 • Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie (Referencje)
 • Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, Polish Academy of Sciences
 • Politechnika Gdańska
 • Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Polskiej Akademii Nauk w Popielnie (Referencje)
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Referencje)
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Referencje)
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (Referencje)
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (Referencje)
 • Grupa Konsultingowa RID (Referencje)
 • Indykpol S.A. (Referencje)
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach – Państwowy Instytut Badawczy
 • Konsultant (Referencje)
 • Mazurski Park Krajobrazowy (Referencje)
 • Mediator (Referencje)