Do grona klientów zaliczają się również:

  • Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  • „Echa Przeszłości” – Czasopismo Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM w Olsztynie (Referencje)
  • Instytut Rozrodu i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie (Referencje)
  • Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie (Referencje)
  • Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, Polish Academy of Sciences
  • Politechnika Gdańska
  • Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Polskiej Akademii Nauk w Popielnie (Referencje)
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Referencje)
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Referencje)
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (Referencje)
  • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (Referencje)
  • Grupa Konsultingowa RID (Referencje)
  • Indykpol S.A. (Referencje)
  • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach – Państwowy Instytut Badawczy
  • Konsultant (Referencje)
  • Mazurski Park Krajobrazowy (Referencje)
  • Mediator (Referencje)