Wykonujemy tłumaczenia tekstów specjalistycznych z języka polskiego na język angielski i z języka angielskiego na język polski z następujących dziedzin i dyscyplin naukowych:

 • biochemia, biotechnologia i genetyka,
 • anatomia i fizjologia zwierząt, bioinżynieria zwierząt, drobiarstwo, higiena zwierząt i środowiska, hodowla bydła, trzody chlewnej, owiec i kóz, zwierząt futerkowych, hodowla ryb i akwakultura, towaroznawstwo, doświadczalnictwo i przetwórstwo surowców zwierzęcych, żywienie zwierząt i paszoznawstwo,
 • biologia, botanika, ekologia, fizjologia, mikrobiologia, mikrobiologia środowiskowa, inżynieria środowiska,
 • chemia (chemia rolna, chemia środowiska),
 • ekonomia (analizy rynku, marketing, mikroekonomia, organizacja i zarządzanie),
 • geoinżynieria, geodezja, geografia społeczno-ekonomiczna, gospodarka i inżynieria przestrzenna, gospodarka nieruchomościami, planowanie przestrzenne i rozwój regionalny,
 • mechanika i inżynieria,
 • medycyna i medycyna weterynaryjna (anatomia, chirurgia, choroby inwazyjne i wewnętrzne, diagnostyka kliniczna, epizootiologia, farmakologia, higiena pasz, immunologia, patofizjologia, parazytologia, rentgenologia),
 • nauki humanistyczne (historia, filozofia) i społeczne (edukacja, psychologia i socjologia),
 • nauki o żywności i żywieniu (badania żywności, biochemia, biotechnologia i mikrobiologia żywności, mleczarstwo, przetwórstwo surowców roślinnych i mięsa, żywienie człowieka),
 • ochrona środowiska (ochrona gleb, ochrona powietrza, ochrona przyrody, toksykologia środowiska),
 • prawo i administracja
 • rolnictwo, agrotechnologia, architektura krajobrazu, entomologia, fitopatologia, gleboznawstwo, hodowla roślin, inżynieria biosurowców, łąkarstwo, melioracje, ogrodnictwo, patofizjologia roślin, produkcja roślinna,
 • turystyka i rekreacja.

Standardowa strona obliczeniowa obejmuje 1800 znaków ze spacjami w przypadku tłumaczeń nieprzysięgłych i 1125 znaków ze spacjami w przypadku tłumaczeń przysięgłych. Znaki zliczane są w dokumencie przetłumaczonym.
Na życzenie klienta dokonujemy weryfikacji językowej tekstów dostarczonych w języku angielskim.
Biuro współpracuje z native speaker’ami i tłumaczami przysięgłymi. Każdy przetłumaczony tekst jest dodatkowo sprawdzany przez drugiego profesjonalnego tłumacza i/lub native speaker’a.
Oferujemy także tłumaczenia z i na język niemiecki.

Osoby pragnące zlecić tłumaczenie, otrzymać jego wycenę lub uzyskać dodatkowe informacje proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy.