Wykonujemy tłumaczenia tekstów specjalistycznych z języka polskiego na język angielski i z języka angielskiego na język polski z następujących dziedzin:

 • biochemia, biotechnologia i genetyka,
 • bioinżynieria zwierząt (drobiarstwo, higiena środowiska, hodowla bydła, hodowla trzody chlewnej, hodowla ryb, hodowla zwierząt futerkowych, towaroznawstwo, żywienie zwierząt i paszoznawstwo),
 • biologia (botanika, ekologia, fizjologia, mikrobiologia środowiska),
 • chemia (chemia rolna, chemia środowiska),
 • edukacja, psychologia i socjologia,
 • ekonomia (analizy rynku, marketing, mikroekonomia, organizacja i zarządzanie),
 • geodezja (gospodarka i inżynieria przestrzenna, kataster, planowanie i rozwój regionalny),
 • historia,
 • mechanika i inżynieria,
 • medycyna i medycyna weterynaryjna (anatomia, chirurgia, diagnostyka kliniczna, farmakologia, higiena pasz, patofizjologia, rentgenologia),
 • ochrona środowiska (ochrona gleb, ochrona powietrza, ochrona przyrody, toksykologia środowiska),
 • rolnictwo (entomologia, fitopatologia, gleboznawstwo, hodowla roślin, łąkarstwo, melioracje, ogrodnictwo, patofizjologia roślin, produkcja roślinna),

 • technologia żywności (badania żywności, biotechnologia i mikrobiologia żywności, mleczarstwo, przetwórstwo surowców roślinnych i mięsa, żywienie człowieka).

Standardowa strona obliczeniowa obejmuje 1800 znaków ze spacjami w przypadku tłumaczeń nieprzysięgłych i 1125 znaków ze spacjami w przypadku tłumaczeń przysięgłych. Znaki zliczane są w dokumencie przetłumaczonym.
Na życzenie klienta dokonujemy weryfikacji językowej tekstów dostarczonych w języku angielskim.
Biuro współpracuje z native speaker’ami i tłumaczami przysięgłymi. Każdy przetłumaczony tekst przekazywany jest do korekty innemu tłumaczowi.

Osoby pragnące zlecić tłumaczenie, otrzymać jego wycenę lub uzyskać dodatkowe informacje proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy.