Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Biuro Tłumaczeń – Aleksandra Poprawska z siedzibą w Olsztynie ul. Polna 5/9, 10-059 Olsztyn, NIP: 739-123-11-37, REGON: 510257572

Dane kontaktowe

Z administratorem danych osobowych, tj. firmą Biuro Tłumaczeń – Aleksandra Poprawska można skontaktować się poprzez adres email: aleksandra@supermedia.pl lub pisemnie na adres Biuro Tłumaczeń – Aleksandra Poprawska, ul. Polna 5/9, 10-059 Olsztyn.

Cel przetwarzania Twoich danych oraz podstawa prawna ich przetwarzania

Twoje dane mogą być przetwarzane w celu:

a) Udzielenia przez firmę Biuro Tłumaczeń – Aleksandra Poprawska odpowiedzi na Twoje pytania zawarte w formularzu kontaktowym, formularzu zgłoszeniowym lub wiadomości e-mail, za pośrednictwem poczty e-mail, poczty tradycyjnej lub telefonicznie oraz w celu realizacji zleceń,

b) Przesłania informacji niezbędnych do realizacji zlecenia oraz informacji handlowych,

c) Przygotowania i złożenia oferty w zamówieniach publicznych, gdzie firma Biuro Tłumaczeń – Aleksandra Poprawska występuje jako oferent,

d) Zamieszczenia informacji i referencji na stronie www firmy Biuro Tłumaczeń – Aleksandra Poprawska

W odniesieniu do pytań zawartych w formularzu kontaktowym, formularzu zgłoszeniowym lub wiadomości e-mail, realizacji zlecenia, przesłania wymaganych informacji, sporządzenia oferty składanej w zamówieniach publicznych oraz zamieszczenia informacji i referencji na stronie www, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Twoja dobrowolna zgoda (RODO art. 6 ust. 1a).

Okres przechowywania danych

Twoje dane będą przechowywane przez firmę Biuro Tłumaczeń – Aleksandra Poprawska do momentu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie.

Przekazywanie danych

Twoje dane będą przekazywane podmiotom współpracującym z firmą Biuro Tłumaczeń – Aleksandra Poprawska, np. podwykonawcom usług, jeśli będzie to niezbędne dla prawidłowego wykonania zlecenia.

Przekazywanie danych poza EOG

Twoje dane nie będę przekazywane poza EOG

Twoje prawa

Przysługuje Ci prawo dostępu do przetwarzanych danych, ich sprostowania, wyrażenia żądania zaprzestania ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia Twoich danych, oraz ich przeniesienia do innego administratora danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych. W każdej chwili masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych.

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym z wykorzystaniem profilowania.