Aleksandra Poprawska
Właścicielka i założycielka Biura
Tłumacz języka angielskiego, magister filologii angielskiej, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (nr dyplomu 1312), tłumacz Naczelnej Organizacji Technicznej (nr. Rejestru Tłumaczy NOT 010180).

Agnieszka Rataj
Główny współpracownik
Tłumacz języka angielskiego, magister filologii angielskiej, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (nr dyplomu 1345), wieloletni tłumacz dla dziennika „The Warsaw Voice”, absolwentka Studiów Podyplomowych na kierunku Integracja Europejska w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie.