Biuro Tłumaczeń – Aleksandra Poprawska
ul. Polna 5/9, 10-059 Olsztyn, Polska

tel/fax + 48 89 543 61 01
tel. kom. +48 501 667 112
aleksandra@supermedia.pl

Dane firmy:
Biuro Tłumaczeń – Aleksandra Poprawska
ul. Polna 5/9, 10-059 Olsztyn
NIP: 739-123-11-37
REGON: 510257572
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Olsztyn pod numerem 41020